ANIOSAFE HARTA:

Meie kohustume tootma ökoloogiliselt disainitud tooteid


Selle logoga tooted vastavad ökoloogilise disaini nõuetele. Juba mitmeid aastaid on Laboratoires ANIOS oma äritegevuse juhtimisel lähtunud vabatahtlikult võetud kohustusest, mille sisuks on kolme peamise väärtuse tähtsustamine, nimelt KVALITEET, TURVALISUS JA KESKKOND (SES). Andmaks täpsemat pilti meie kokkuleppest, oleme sõnastanud endale võetud kohustused vastavas dokumendis - ANIOSAFE´i hartas, mis lisaks seadusest tulenevatele nõuetele väärtustab mikroobidevastase võitluse kõrval ka inimesi ja keskkonda. Oleme sellega kõikides ANIOSE toodete elutsükli faasides võtnud kohustuse kaitsta keskkonda e luua ökoloogiliselt disainitud tooteid. Ühtlasi hõlmab harta meetmeid, mille kaudu kontrollida toodete mõju inimestele.

Loe veel...

LABORATOIRES ANIOS - Perefirma aastast 1898


1898 aastal rajas Fernand COLLET DELVAL ettevõtte Laboratoires ANIOSE, et toota desinfektsioonivahendeid õlletehastele. Tehas asub Põhja-Prantsusmaal Lille´is. Laboratoires Aniose prioriteetideks on järjepidev uurimistöö, innovatsioon ja kvaliteedikontroll.

Loe veel...